பாதுகாப்பு தடவாளங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் பட்டியலில் முதன்முறையாக இணைந்த இந்தியா..

பாதுகாப்பு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் முதல் 25 நாடுகளின் பட்டியலில் முதன்முறையாக இந்தியா இணைந்துள்ளது. இது குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

Read more