பாதுகாப்பு தடவாளங்களை உள்நாட்டில் கொள்முதல் செய்வதற்கு 70,000 கோடி ஒதுக்கீடு..

ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யும் உலகின் மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கும் இந்தியா என்ற நிலையை நீக்குவதற்கான தொடர் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியா தனது பாதுகாப்பு மூலதன பட்ஜெட்டில்

Read more