கியூபாவை பயங்கரவாத ஆதரவு நாடாக மீண்டும் அறிவித்தது அமெரிக்கா

கியூபாவில் புரட்சியின் மூலம் கடந்த 1959 ஆம் ஆண்டு பிடல் காஸ்ட்ரோ ஆட்சியை பிடித்தார். பிறகு கியூபா, அமெரிக்கா இடையில் பிரச்சனை அதிகரித்து தூதரக உறவு 1960-ல்

Read more