சீன கடற்பரப்பில் திடீரென மறையும் சீன கப்பல்.. அச்சத்தில் உலக நாடுகள்..

இந்த மாத துவக்கத்தில் இருந்து சீன சரக்கு கப்பல்கள் தொழில் கண்காணிப்பு அமைப்புகளில் இருந்து திடீரென மறைந்து வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் இந்த வருடம்

Read more