ஒரே இரவில் அனைத்து ஊழியர்களும் ராஜினாமா.. அடிவாங்கிய சீன செமிகண்டக்டர் துறை..

பிடன் நிர்வாகம் கடந்த வாரம் ஒரு புதிய சட்டத்தை இயற்றியது. இந்த சட்டத்தின் நோக்கம் அமெரிக்காவை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கும், செமிகண்டக்டர் உற்பத்தியில் சீனாவை தடுத்து

Read more