2027 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இருக்கும்..!

2027 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இருக்கும் என மோர்கன் ஸ்டான்லியின் தலைமை ஆகிய பொருளாதார நிபுணர் சேத்தன் அஹ்யா தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவின்

Read more