முதன்முறையாக இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட சிப்களை சந்தையில் வெளியிட்ட பாலிமேடெக்..!

ஐப்பானிய தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கி வரும் உள்நாட்டு நிறுவனமான பாலிமேடெக், இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஆப்டோ-செமிகண்டக்டர்கள் மற்றும் மெமரி மாட்யூல்களை உற்பத்தி செய்து சந்தையில் வெளியிட தொடங்கியுள்ளது. பாலிமேடெக் நிறுவனம்

Read more