5ஆம் தலைமுறை தேஜஸ் MK 2 போர் விமானத்திற்கு ஆர்டர் கொடுத்த இந்திய விமானப்படை?

இந்திய விமானப்படை தேஜஸ் மார்க் 2 ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்திற்கான ஆர்டரை HAL நிறுவனத்திற்கு கொடுத்துள்ளது. தேஜாஸ் MK II திட்டத்தின் வடிவமைப்பு குழு முக்கியமான

Read more