கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் 1.25 லட்சம் கோடிக்கு தீபாவளி விற்பனை.. சீனாவுக்கு 50,000 கோடிக்கு நஷ்டம்..?

இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு தீபாவளி விற்பனை 1.25 லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளது. இது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத உயர்வாகும். இதனால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.

Read more