முதன்முறையாக மனிதர்களுக்கு பரவும் பறவை காய்ச்சல் வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு..

மனித இனத்திற்கு H5N8 பறவைக் காய்ச்சல் பரவுவது முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உலக சுகாதார நிறுவனத்தை உஷார் படுத்தியிருப்பதாக ரஷ்யா தெரிவித்துள்ளது. “மனிதர்களுக்கு பறவைக் காய்ச்சல் (H5N8)

Read more