உலகம் முழுவதும் சட்டவிரோத காவல் நிலையங்களை தொடர்ந்து நீதிமன்றங்களை நிறுவி வரும் சீனா..!

உலகம் முழுவதும் சட்டவிரோத காவல்நிலையங்களை திறந்ததாக கண்டனத்திற்கு உள்ளான சீனா, தற்போது பல நாடுகளில் தூதரகங்கள் மற்றும் சட்ட சேவை மையங்கள் அல்லது நீதிமன்றங்களை உருவாக்கி வருகிறது.

Read more