வான் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் அஸ்திரா MK-2வின் முதல் சோதனை நாளை நடக்க உள்ளது..

இந்தியாவின் வானிலிருந்து வான் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் அஸ்ட்ரா MK-2 ஏவுகணையை இந்த வாரம் சோதனை செய்ய உள்ளதாக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO)

Read more