அருணாச்சல் எல்லையில் இந்திய சீன வீரர்களுக்கு இடையே பயங்கர மோதல்..

கடந்த வாரம் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் எல்லை கோட்டை கடந்து இந்திய பகுதிக்குள் வந்த சீன வீரர்களுக்கும் இந்திய வீரர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த கைகலப்பில் சீன

Read more

அருணாச்சலில் சீன எல்லையோரம் புதிய சாலை அமைத்து வரும் இந்திய இராணுவம்..

அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சீன எல்லையோரம் BRO சாலைகளை உருவாக்கி வருகிறது. தொலைதூரங்களையும் இணைக்கும் வகையில் இந்த சாலைகள் இருக்கும். எல்லையை நமது வீரர்கள் விரைவாக அடைய இந்த

Read more