இங்கிலாந்தின் இராணுவ விமானிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் சீனா.. எச்சரித்த இங்கிலாந்து..!

சீனாவின் மக்கள் விடுதலை இராணுவ விமானப்படையில் உள்ள விமானிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க முன்னாள் இங்கிலாந்து ராயல் ஏர் ஃபோர்ஸ் விமானிகளை சீனா பணியமர்த்தி வருவதாக இங்கிலாந்து உளவுத்துறை

Read more