இந்தியாவின் கருடா ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்த லாக்ஹீட் மார்ட்டின்..!

சென்னையை தளமாக கொண்ட ட்ரோன் நிறுவனமான கருடா ஏரோஸ்பேஸ் மற்றும் லாக்ஹீட் மார்ட்டினின் கனடா CDL சிஸ்டம்ஸ் ஆகியவை கருடா ஏரோஸ்பேஸின் மேட் இன் இந்தியா ஆளில்லா

Read more