ஜம்மு விமான நிலையத்தை மூட வேண்டாம்.. இந்திய விமானப்படைக்கு பாதுகாப்பு செயலாளர் அறிவுரை..

ஜம்மு விமான நிலையத்தை 15 நாட்களுக்கு மூடுவதை தவிர்க்க இந்திய விமானப்படைக்கு பாதுகாப்பு செயலாளர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். ஏ.ஏ.ஐ.யுடன் ஒரு தீர்வு காணுமாறு IAFஐ கேட்டுக்கொண்ட அவர்,

Read more