ஏரோ இஞ்சின்களுக்கான பிளேடு தொழிற்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ள DRDO..

இந்தியாவின் DRDO ஒரு மிகப்பெரிய தொழிற்நுட்பம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. ஹெலிகாப்டரில் பயன்படுத்துவதற்கு ஒற்றை படிக பிளேடு (Single Crystal Blade) தொழிற்நுட்பத்தை DRDO உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளது.

Read more