அமெரிக்கா வல்லரசு என்ற தகுதியை இழந்துவிட்டது: பென் வாலஸ்

ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படைகள் வெளியேறியதை அடுத்து ஆப்கனை தாலிபான்கள் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளனர். தாலிபான்கள் ஆப்கனில் ஆட்சி அமைக்கவும் உள்ளனர். இந்த நிலையில் பிரிட்டிஷ் பாதுகாப்பு

Read more