ஆறாவது முறையாக வைரம்.. விவசாயிக்கு அடித்தது அதிர்ஷ்டம்..!

அரசிடம் இருந்து குத்தகைக்கு எடுத்த நிலத்தில் விவசாயி ஒருவர் ஆறாவது முறையாக வைரத்தை சுரங்கத்தில் இருந்து கண்டுபிடித்துள்ளார். மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் பன்னா மாவட்டத்தில் மட்டும் 12

Read more