எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை அறிமுகப்படுத்தும் ஓலா நிறுவனம்..

ஓலா நிறுவனம் அதன் எலக்ட்ரிக் கூட்டரை இன்று முதல் விற்பனைக்கு கொண்டுவர முடிவு செய்துள்ளது. ஏனென்றால் இன்று தான் உலக மின்சார வாகன தினம் ஆகும். ஓலா

Read more