உணவு பற்றாக்குறை.. அவசரகால நிலையை பிறப்பித்தது இலங்கை அரசு..!

உணவு பற்றாக்குறை காரணமாக இலங்கை அரசு அவசரகால நிலையை அறிவித்துள்ளது. தற்போது இலங்கையின் அந்நிய செலாவாணி குறைந்து வருவதால் இறக்குமதியும் குறைந்து வருகிறது. இதனை சமாளிக்க இலங்கை

Read more