ககன்யான் திட்டத்திற்கு முன்பு டேட்டா ரிலே செயற்கைகோளை விண்ணுக்கு அனுப்பும் இஸ்ரோ..

ககன்யான் திட்டத்திற்கு முன்பு இஸ்ரோ ஒரு தரவு ரிலே செயற்கைகோளை ஏவ உள்ளது. இதன்மூலம் ககன்யான் திட்டத்துடன் இணைந்து அதனை கன்காணிக்க முடியும். மனிதனை விண்ணிற்கு அழைத்து

Read more

நம்பி நாராயணன் வழக்கில் CBI விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது உச்சநீதிமன்றம்..

முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணின் உளவு வழக்கு குறித்து CBI விசாரணை நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. நம்பி நாராயணனை வேண்டும் என்றே சிக்க வைத்த

Read more