ஜம்முவில் ஷெனாப் ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டு வந்த உலகிலேயே மிக உயரமான பாலத்தின் பணி நிறைவடைந்தது..?

உலகிலேயே மிக உயரமான இரயில்வே மேம்பால பணிகளை இந்தியன் இரயில்வே வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரில் ஷெனாப் ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டு வந்த வளைவு பகுதி நிறைவடைந்துள்ளது.

Read more