ஆப்கானிஸ்தானில் காந்தகாரை கைப்பற்றிய தாலிபான்கள்..?

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அவர்களை அகற்றுவதே தனது முதல் லட்சியம் என ஆப்கன் ஜனாதிபதி அஷ்ரப் கனி தொலைகாட்சி பேட்டி ஒன்றுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

Read more