அருணாச்சலில் சீன எல்லையோரம் புதிய சாலை அமைத்து வரும் இந்திய இராணுவம்..

அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சீன எல்லையோரம் BRO சாலைகளை உருவாக்கி வருகிறது. தொலைதூரங்களையும் இணைக்கும் வகையில் இந்த சாலைகள் இருக்கும். எல்லையை நமது வீரர்கள் விரைவாக அடைய இந்த

Read more