ஆறு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலை கட்டமைக்க உள்ள இந்திய கடற்படை..?

இந்திய கடற்படையை மறுகட்டமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த போது 1999 ஆம் ஆண்டு 30 ஆண்டுகால நீர்மூழ்கி கப்பல் திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதில் 24 டீசல் நீர்மூழ்கி கப்பலை இந்திய கடற்படையில் இணைப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

இந்தநிலையில் 6 வழக்கமான நீர்மூழ்கிகப்பலுக்கு பதிலாக அணுசக்தியில் இயங்கும் கப்பலை தயாரிப்பதற்கு இந்திய கடற்படை முடிவு செய்துள்ளது. இந்த 30 ஆண்டுகால நீர்மூழ்கி கப்பல் திட்டத்தில் மாற்றங்கள் செய்ய இந்திய கடற்படை பிரதமர் மோடியை அணுகியுள்ளது.

இந்திய கடற்படையில் 13 வழக்கமான தாக்குதல் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் 3 புதிய கல்வாரி நீர்மூழ்கிகப்பல்கள் உள்ளன. இந்த வரிசையில் புதிதாக 6 அணுசக்தியில் இயங்கும் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் 18 டீசல் எஞ்சினில் இயங்கக்கூடிய தாக்குதல் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கட்டமைக்க ஒப்புதல் கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்தோ- பசுபிக் பிராந்தியத்தில் எதிரிகளின் நடமாட்டத்தை சமாளிக்க அணுசக்தியில் இயங்கக்கூடிய நீர்மூழ்கிகப்பல்கள் தேவைப்படுகிறது. அணுசக்தியில் இயங்கக்கூடிய நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பல மாதங்கள் அல்லது வருட கணக்கில் கடலுக்கு அடியிலேயே இருக்க முடியும். இதன் மூலம் எதிரிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க முடியும் என இந்திய கடற்படை நம்புகிறது.

மேலும் DRDO சொந்தமாக AIP தொழிற்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருகிறது. இந்த தொழிற்நுட்பத்தை நீர்மூழ்கி கப்பலில் பயன்படுத்தப்படும் போது அதன் திறன் மேலும் அதிகரிக்கும். அணுசக்தி அல்லாத நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பேட்டரி அல்லது AIP தொழிற்நுட்பதில் இயங்குகின்றன.

சாதாரண டீசல் நீர்மூழ்கி கப்பலை விட AIPயை பயன்படுத்தும் நீர்மூழ்கி கப்பல் அதிக நேரம் நீருக்கடியில் இயங்க முடியும். இந்த AIP தொழிற்நுட்பத்தை ஒரு சில நாடுகளே வைத்துள்ளன. விரைவில் 30 ஆண்டுகால நீர்மூழ்கிகப்பல் திட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டுவர முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *