நஷ்டம் ரூ. ஒரே நாளில் 112 கோடி.. உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் அதானிக்கு பின்னடைவு..! உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் கவுதம் அதானி 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

  ஒரே நாளில் 112 கோடி.. உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் அதானிக்கு பின்னடைவு..!  உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் கவுதம் அதானி 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *